508 032 718

Modele współpracy

Organizacja współpracy jest każdorazowo uzgadniana indywidualnie, przy czym co do zasady nasze częstochowskie biuro rachunkowe opiera się na wypracowanych modelach.

MODEL I

Standardowy

Biuro Rachunkowe wykorzystuje do prowadzenia księgowości własny system CDN Optima. Klient nie integruje się z tym systemem, nie ma również do niego podglądu on-line. Klient przekazuje lub Biuro Rachunkowe odbiera w ustalonej formie i terminach komplet dokumentów księgowych. Częstotliwość przekazywania dokumentów uzależnione jest od ich ilości i indywidualnych ustaleń.
Biuro Rachunkowe księguje dokumenty we własnej siedzibie w Częstochowie, przygotowując na ich podstawie wymagane przepisami deklaracje i sprawozdania oraz informując klienta o zobowiązaniach publicznoprawnych wymagających zapłaty.

MODEL II 

Zintergowany

Model ten opiera się na najbardziej ścisłej współpracy i integracji Biura Rachunkowego z Klientem. Model ten polega na uruchomieniu u Klienta modułów biznesowych systemu ERP CDN Optima, wspierających działalność operacyjną.
Raportowane przez Klienta transakcje biznesowe w CDN Optima automatycznie księgują się w module finansowo-księgowym Biura Rachunkowego. W ten sposób unika się konieczności podwójnej rejestracji transakcji, przez co istnieje pole do obniżenia wyceny usługi świadczonej przez Biuro.

MODEL III  

Indywidualny

Odpowiadając na niestandardowe potrzeby Klientów jesteśmy otwarci i elastyczni by dostosowywać model współpracy pod indywidualne i specyficzne oczekiwania w zakresie usług księgowych.