508 032 718

Księgowość

Nasze biuro rachunkowe świadczy kompleksową obsługę księgową dla mikro, małych i dużych przedsiębiorstw, bez względu na formę prawną i na formę prowadzenia rachunkowości. Biuro prowadzi dla naszych Klientów pełną księgowość (księgi rachunkowe), księgę przychodów i rozchodów (KPiR), czy ewidencje przychodów (ryczałt).Organizacja współpracy jest każdorazowo uzgadniana indywidualnie, przy czym co do zasady nasze częstochowskie biuro rachunkowe opiera się na wypracowanych modelach.

Zakres standardowej usługi księgowej:

  • weryfikacja formalna i rachunkowa dowodów księgowych,
  • bieżąca ewidencja operacji gospodarczych,
  • prowadzenie ksiąg pomocniczych,
  • rozliczanie kosztów,
  • kontrola kompletności i rzetelności dokumentów,
  • sporządzanie deklaracji i rozliczeń podatkowych,
  • sporządzanie sprawozdań finansowych rocznych,
  • okresowe opracowanie sprawozdań dla GUS i NBP,
  • bieżące udzielanie porad w zakresie przepisów prawa podatkowego.
Modele współpracy

Pozostałe usługi