508 032 718

Doradztwo

Rozszerzone wsparcie finansowo-księgowe:

 • monitoring i windykacja należności,
 • monitoring zobowiązań, w tym przygotowywanie płatności,
  przygotowywanie i wystawianie faktur sprzedażowych,
 • opracowanie / zmiana polityki rachunkowości,
 • weryfikacja księgowa okresów historycznych,
 • sporządzanie dowolnych raportów dla potrzeb zarządczych,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych śródrocznych,
 • konsolidacja sprawozdań finansowych.

Stała lub incydentalna obsługa radcy prawnego:

 • prowadzenie i reprezentowanie w sprawach sądowych,
 • przygotowywanie opinii prawnych, w tym podatkowych,
 • reprezentacja w postępowaniach podatkowych,
 • sporządzanie / opiniowanie umów z kontrahentami.

Doradztwo biznesowe:

 • zakładanie, rejestracja oraz likwidacja działalności gospodarczej,
 • doradztwo i wsparcie przy wyborze i wdrażaniu optymalnych rozwiązań w zakresie:
  – zmian organizacyjnych (połączenia, zmiany formy prawnej, aporty),
  – zmian biznesowych (optymalizacja procesów w firmie),
  – minimalizacji obciążeń podatkowych,
  – stosowanych systemów informatycznych,
 • doradztwo w zakresie źródeł pozyskiwania kapitału:
  – propozycja optymalnej formy finansowania,
  – przygotowanie wniosku wraz z dokumentacją dodatkową,
  – przygotowanie business planu, prognoz finansowych.
 • Inne usługi – na podstawie indywidualnych ustaleń naszego biura z Klientem.