Obróć urządzenie
BMD Biuro Rachunkowo-Prawne
Biuro rachunkowe Usługi księgowe Ankieta Promocje Partnerzy
zobacz namiary

BMD Biuro Rachunkowo-Prawne
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
spółka komandytowa
bmd@bmd.net.pl
fax 34 373 17 06

Jasnogórska Office Center
ul. Jasnogórska 26/203
PL - 42202 Częstochowa

KRS__0000610603
NIP__5771953634
REGON__241367840

skanuj namiary
rozwiń mapę
wyślij mail
przejdź do FB

Usługi księgowe

Podstawowym zakresem działalności naszego biura rachunkowego są kompleksowe usługi księgowe, kadrowo-płacowe oraz usługi doradcze świadczone w układzie outsourcingu.

Outsourcing nie zawsze daje pozytywne rezultaty i nie w każdej sytuacji jest wskazany. Jednak zdaniem naszego biura, w zakresie świadczonych przez nas usług, przy założeniu profesjonalizmu, jakim powinny charakteryzować się biura rachunkowe, ma on zdecydowanie więcej zalet. Szerzej piszemy o tym tutaj.

Decydując się na outsourcing, czy też zmieniając w tym zakresie partnera, należy starannie zweryfikować biuro rachunkowe w zakresie doświadczenia, referencji, usług i profesjonalizmu działania, unikając oceny oferty wyłącznie na podstawie ceny.

Dlaczego uważamy, że biuro rachunkowe BMD w Częstochowie to dobry wybór dla Ciebie? Tutaj znajdziesz 4 powody.Księgowość

Nasze biuro rachunkowe świadczy kompleksową obsługę księgową skoncentrowaną na mikro i małych przedsiębiorstwach, bez względu na formę prawną i na formę prowadzenia rachunkowości. Biuro prowadzi dla naszych Klientów pełną księgowość (księgi rachunkowe), księgę przychodów i rozchodów (KPiR), czy ewidencje przychodów (ryczałt).

Organizacja współpracy jest każdorazowo uzgadniana indywidualnie, przy czym co do zasady nasze częstochowskie biuro rachunkowe opiera się na wypracowanych modelach.

Zakres standardowej usługi księgowej:

 • weryfikacja formalna i rachunkowa dowodów księgowych,
 • bieżąca ewidencja operacji gospodarczych,
 • prowadzenie ksiąg pomocniczych,
 • rozliczanie kosztów,
 • kontrola kompletności i rzetelności dokumentów,
 • sporządzanie deklaracji i rozliczeń podatkowych,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych rocznych,
 • okresowe opracowanie sprawozdań dla GUS i NBP,
 • bieżące udzielanie porad w zakresie przepisów prawa podatkowego.

Kadry i płace

Zakres standardowej usługi kadrowej:

 • tworzenie regulaminów pracodawcy (regulamin pracy, ZFŚS, ZFRON, siatka usług i wynagrodzeń),
 • dokumentowanie nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy,
 • prowadzenie akt osobowych pracowników
 • prowadzenie pozostałych spraw pracowniczych (urlopy, absencje, badania lekarskie, uprawnienia, itp.)
 • sporządzanie i wydawanie pracownikom zaświadczeń,
 • prowadzenie i aktualizacja rejestru badań lekarskich i szkoleń BHP,
 • przygotowywanie dokumentacji do ustalenia kapitału początkowego,
 • obsługa kontroli Państwowej Inspekcji Pracy i ZUS,
 • pełna obsługa Zakładów Pracy Chronionej.

Zakres standardowej usługi płacowej:

 • sporządzanie list płac,
 • rozliczenie składek ZUS,
 • rozliczenie podatku dochodowego od osób fizycznych,
 • sporządzanie deklaracji PIT, ZUS i PFRON,
 • przygotowywanie przelewów płacowych,
 • naliczanie innych należności pracowniczych.

Doradztwo

Rozszerzone wsparcie finansowo-księgowe:

 • monitoring i windykacja należności,
 • monitoring zobowiązań, w tym przygotowywanie płatności,
 • przygotowywanie i wystawianie faktur sprzedażowych,
 • opracowanie / zmiana polityki rachunkowości,
 • weryfikacja księgowa okresów historycznych,
 • sporządzanie dowolnych raportów dla potrzeb zarządczych,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych śródrocznych,
 • konsolidacja sprawozdań finansowych.

Stała lub incydentalna obsługa radcy prawnego:

 • prowadzenie i reprezentowanie w sprawach sądowych,
 • przygotowywanie opinii prawnych, w tym podatkowych,
 • reprezentacja w postępowaniach podatkowych,
 • sporządzanie / opiniowanie umów z kontrahentami.

Doradztwo biznesowe:

 • zakładanie, rejestracja oraz likwidacja działalności gospodarczej,
 • doradztwo i wsparcie przy wyborze i wdrażaniu optymalnych rozwiązań w zakresie:
  • zmian organizacyjnych (połączenia, zmiany formy prawnej, aporty),
  • zmian biznesowych (optymalizacja procesów w firmie),
  • minimalizacji obciążeń podatkowych,
  • stosowanych systemów informatycznych,
 • doradztwo w zakresie źródeł pozyskiwania kapitału:
  • propozycja optymalnej formy finansowania,
  • przygotowanie wniosku wraz z dokumentacją dodatkową,
  • przygotowanie business planu, prognoz finansowych.

Inne usługi - na podstawie indywidualnych ustaleń naszego biura z Klientem.