508 032 718

Księgowość

Misją firmy jest wspieranie Klientów w kwestiach dotyczących gospodarczych i finansowych aspektów prowadzenia działalności. Biura rachunkowe świadczą usługi księgowe dla mikro, małych i dużych przedsiębiorstw. Nasz zespół współpracuje z różnorodnymi branżami bez względu na formę prawną oraz formę prowadzenia rachunkowości. Firmy mogą liczyć na kompleksową i profesjonalną obsługę z zakresu prowadzenia księgowości, ksiąg przychodów i rozchodów (KPiR), a także ewidencji przychodów, czyli ryczałtu.

Organizacja współpracy z Klientem jest każdorazowo uzgadniana indywidualnie. Nasze biuro w Częstochowie zawsze opiera się na wypracowanych modelach – standardowym, zintegrowanym oraz indywidualnym. Pracujemy na własnym systemie CDN Optima, możemy zapewnić dostęp do platformy również Klientowi poprzez uruchomienie odpowiednich modułów biznesowych. Na tle innych biur rachunkowych wyróżnia nas wieloletnie doświadczenie i owocna współpraca z ponad 200 firmami o różnej specyfice.

Przedsiębiorstwa wspomagamy również poprzez doradztwo dotyczące przepisów prawa podatkowego oraz opiekę nad aspektem merytorycznym przedstawianych dokumentów. W celu ustalenia najdogodniejszej formy usług księgowych zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub osobistego z naszą firmą.

Zakres standardowej usługi księgowej:

  • weryfikacja formalna i rachunkowa dowodów księgowych,
  • bieżąca ewidencja operacji gospodarczych,
  • prowadzenie ksiąg pomocniczych,
  • rozliczanie kosztów,
  • kontrola kompletności i rzetelności dokumentów,
  • sporządzanie deklaracji i rozliczeń podatkowych,
  • sporządzanie sprawozdań finansowych rocznych,
  • okresowe opracowanie sprawozdań dla GUS i NBP,
  • bieżące udzielanie porad w zakresie przepisów prawa podatkowego.
Modele współpracy

Pozostałe usługi